15 August 2013

Jalan Baru Blok D lama

Ada yang baru dengan jalan blok D lama.

Sejak 10 Juli 2013, jalan blok D lama yang setadinya rusak dan bagai sungai yang kering sekarang sudah berbentuk jalan cor rapi.

Pengerjaan jalan yang kurang lebih sehari-semalam ini menggunakan dana dari swadaya masyarakan blok D lama.

Selamat untuk para penghuni Blok D yang sudah mempunyai jalan yang bagus.

No comments:

Post a Comment